Nordvalls Etikett AB overtok Lexits etikettvirksomhet pr 1. mars. Det nyorganiserte selskapet, Lexit Labels AS, vil under Nordvalls samarbeide tett med Lexit konsernet i tiden fremover på alt av etikettleveranser – og tilbudet vil være det samme som før (se nedenfor).

VÅRE SERTIFISERINGER

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for mattrygghet. Den kan brukes av alle selskaper som håndterer mat eller leverer ingredienser til matprodusenter. Standarden hjelper bedrifter med å identifisere, forhindre og redusere matbårne farer gjennom næringsmiddel- og fôrkjedene.

FSC – Forest Stewardship Council®

Gjennom vårt FSC-sertifikat tilbyr vi våre kunder FSC-sertifiserte produkter, og har forpliktet oss til å følge og opprettholde FSCs standardkrav. Skoger som forvaltes ansvarlig i henhold til FSC-regler bidrar til å beskytte dyreliv, opprettholde biologisk mangfold, beskytte gamle trær, bidrar ikke til avskoging, beskytter urfolks rettigheter og sikrer rettferdige lønninger og trygt arbeidsmiljø for arbeidere.

EcoVadis

Vi er sertifisert som leverandør med bærekraftig drift gjennom «sustainability screening» som gjøres av EcoVadis – verdens største og mest pålitelige leverandør av bedriftsvurderinger for bærekraft.

Nordvalls og ISO 9001

Nordvalls har lenge vært sertifisert etter ISO 9001. ISO 9001 er en systemstandard for kvalitetsstyring for forretningsprosessene til en bedrift eller en organisasjon.

Standarden hjelper organisasjoner med å sikre at kunder og interessenter får konsistente og kvalitetsprodukter og -tjenester.

Sertifiseringen innebærer at organisasjonen har kvalitetsarbeid som lever opp til en akseptert standard. Som kunde i et ISO 9001-sertifisert selskap vet du at du gjør forretninger med et selskap som har en strukturert tilnærming til kundefokus, lederskap, forbedring, faktabaserte beslutninger og mer.

Nordvalls og ISO 14001

ISO 14000 er samlebetegnelsen for standardene som omhandler miljøledelse. Som kunde hos en bedrift sertifisert etter 14001 kan du stole på at organisasjonen har et kvalitetsstyringssystem som oppfyller kravene i standarden som skal anvendes. Systemet er en naturlig del av organisasjonens daglige drift. Systemet er beskrevet og både systemet og dets beskrivelse vedlikeholdes kontinuerlig.

Du kan også føle deg trygg på at virksomheten blir gjennomgått mot kravene i ISO 14001:2015 av et akkreditert sertifiseringsorgan. Nordvalls er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Nordvalls er ISCC PLUS-sertifisert

En ISCC PLUS-sertifisering (International Sustainability & Carbon Certification) gjør at vi i Nordvalls har mulighet til å tilby plastetikettmaterialer som er holdbare, fornybare og kan spores tilbake til opprinnelsen med mål om å fase ut fossile kilder til fordel for fornybare. . En ISCC-sertifisering sikrer at hver aktør som håndterer materialet, fra originalkilden til deg som kunde, oppfyller deres kriterier for bærekraft og sporbarhet.

«Det er gøy å kunne tilby våre kunder klimavennlige alternativer. Vi supplerer nå vårt utvalg av miljøvennlige materialer ved å tilby våre kunder sertifiserte etiketter også i plast.»

Carl-Magnus Bergenstierna, miljø- og kvalitetssjef i Nordvalls